Kruczy sztandar

Kruczy Sztandar

Zapewne widzieliście go już na wielu zdjęciach lub na żywo. Spotkaliśmy się z opiniami (zupełnie bezpodstawnymi), że Kruki na sztandarze mają wredne spojrzenie. Odnosimy wrażenie, że w bitwie zazwyczaj lepiej bawią się ludzie, którzy mają go po swojej prawej lub lewej stronie, niż naprzeciwko.