Oferta

Oferujemy pokazy:

  • walk – techniki walk bronią wczesnośredniowieczną: miecz, topór, topór duński, włócznia;
  • rzemieślnicze – bicie monet, robienie krajek, wyrób pancerzy ochronnych;
  • obrzędowe – odtwarzanie tradycyjnych skandynawskich i słowiańskich obrzędów takich jak postrzyżyny, ślub, pogrzeb wojownika;
  • firedancing – pokazy kręcenia ogniem;
  • edukacyjne – prelekcje na temat historii, rytuałów, tradycji i kultury X-wiecznych Słowian i Wikingów;
  • życie codzienne w obozowisku – kuchnia, palenisko, namioty;
  • nauka władania bronią wczesnośredniowieczną – miotanie oszczepem, strzelanie z łuku, walka mieczem.

Więcej zdjęć z naszych pokazów dostępne w działach Zdjęcia oraz Nasze (roz)boje w dalszej części serwisu.

Pokazy możemy poprowadzić w języku polskim i angielskim.

Cena pokazu uzgadniana indywidualnie z klientem.